1107/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ändring av 64 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 64 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1262/1996, som följer:

64 §
Betalning av skatt och beskattningsförfarandet

På hemlighållande och överlåtelse av uppgifter och handlingar som gäller överlåtelse skatt samt på brott mot tystnadsplikten tillämpas bestämmelserna i 100 c, 100 d, 101 a och 101 b § lagen angående stämpelskatt till utgången av 1999.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 163/1997
StaUB 27/1997
RSv 162/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.