1106/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ändring av 60 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 60 § som följer:

60 §
Övergångsbestämmelse som gäller uppgifters offentlighet, hemlighållande och utlämnande

Bestämmelserna i 6 a och 6 b § lagen om förskottsuppbörd, som upphävs genom denna lag, om förskottsuppbördsregistrets offentlighet samt om information om och publicering av uppgifter om att någon avförts ur registret tillämpas till utgången av 1999. Bestämmelserna i 13 § i den upphävda lagen om utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning samt bestämmelserna i 61 § om tystnadsplikt och om straff för brott mot tystnadsplikten tillämpas likaså till utgången av 1999.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 163/1997
StaUB 27/1997
RSv 162/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.