1085/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 15 november 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (870/1985) förordningens rubrik och 1 §,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning 1132/1985, som följer:

Förordning

om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

1 §

Har arbetsgivaren försummat sin skyldighet enligt 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), nedan pensionslagen, att betala försäkringspremie, har pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare rätt att för dröjsmålstiden uppbära en årlig ränta på premien räknad enligt den ränteprocent som avses i 8 § 1 mom. pensionslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.