1061/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Förordning om ändring av 6 § förordningen om pension för företagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/1969) 6 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1508/1995, och

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1508/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Vid bestämmandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten multipliceras den för varje tidsperiod fastställda och i enlighet med första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare justerade årsinkomsten med antalet i samma tidsperiod ingående dagar. Totalbeloppet av de sålunda beräknade inkomsterna för skilda tidsperioder divideras med det sammanlagda antalet i tidsperioderna ingående dagar. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten per månad erhålls genom att sistnämnda kvot divideras med tolv.

Den sänkning av arbetsinkomsten som avses i 7 § 4 mom. lagen om pension för företagare fås genom att den för varje tidsperiod fastställda arbetsinkomsten multipliceras med en kvot som utgörs av förhållandet mellan de för samma tidsperiod mottagna försäkringspremierna och de för samma tidsperiod fastställda försäkringspremierna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.