1046/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Förordning om landets indelning i försvarsområden och dem underlydande militärlän

På föredragning av försvarsministern föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974), sådant detta lagrum lyder i lag 1045/1997:

1 §

För fullgörande av försvarsmaktens uppgifter indelas landet i försvarsområden och dem underlydande militärlän enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §

Försvarsområdena är

1) det norra försvarsområdet, som omfattar Uleåborgs och Lapplands militärlän,

2) det västra försvarsområdet, som omfattar Helsingfors, Nylands, Tavastehus, Åbooch Björneborgs, Vasa och Mellersta Finlands militärlän, samt

3) det östra försvarsområdet, som omfattar Kymmene, S:t Michels, Norra Karelens och Kuopio militärlän.

3 §

Militärlänen är

1) Helsingfors militärlän, som består av Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städer,

2) Nylands militärlän, som består av verksamhetsområdena för Nylands förbund och Östra Nylands förbund, förutom Helsingfors militärlän,

3) Tavastehus militärlän, som består av verksamhetsområdena för Tavastlands förbund, Päijät-Häme förbund och Birkalands förbund,

4) Åbo- och Björneborgs militärlän, som består av verksamhetsområdena för Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund samt landskapet Åland,

5) Vasa militärlän, som består av verksamhetsområdena för Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens förbund-Pohjanmaan liitto,

6) Kymmene militärlän, som består av verksamhetsområdena för Kymmenedalens förbund och Sydkarelens förbund,

7) S:t Michels militärlän, som består av verksamhetsområdet för Södra Savolax landskapskommun,

8) Norra Karelens militärlän, som består av verksamhetsområdet för Norra Karelens förbund,

9) Kuopio militärlän, som består av verksamhetsområdet för Savolax förbund,

10) Mellersta Finlands militärlän, som består av verksamhetsområdet för Mellersta Finlands förbund,

11) Uleåborgs militärlän, som består av verksamhetsområdena för Norra Österbottens förbund och Kainuu förbund, samt

12) Lapplands militärlän, som består av verksamhetsområdet för Lapplands förbund.

4 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av försvarsministeriet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 juni 1990 om landets indelning i militärlän och försvarsområden (609/1990) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.