1037/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Lag om upphävande av 25 § 4 mom. lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 25 § 4 mom., sådant det lyder i lag 406/1988.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 174/1997
GrUU 26/1997
ShUB 21/1997
RSv 173/1997

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.