1030/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 2 § 1 mom. och 4 § som följer:

2 §
Skattetillägg

Om skatt, som betalas på eget initiativ, lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på skatten. Skattetillägget motsvarar den av Finlands Bank årligen fastställda, med sju procentenheter förhöjda referensräntan för dröjsmålsräntan, dock minst 20 mark. Skattetillägget beräknas på skatt i hela mark så att den del som överstiger hela mark inte beaktas.


4 §
Förseningsränta

På debiterad och obetald skatt som förfallit till betalning beräknas en förseningsränta, som motsvarar den av Finlands Bank årligen fastställda, med sju procentenheter förhöjda referensräntan för dröjsmålsräntan, dock minst 20 mark. Förseningsräntan beräknas i hela mark så att den del som överstiger hela mark inte beaktas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas från och med den 1 januari 1998. Skattetillägg och förseningsränta för den tid som föregår ikraftträdandet av denna lag beräknas enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

RP 104/1997
StaUB 17/1997
RSv 133/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.