1023/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 3 § och 12 § 2 mom. som följer:

3 §
Underlaget för och beloppet av skatten

Källskatten på löneinkomst är 35 procent av totalbeloppet av den förskottsinnehållning underkastade lön, beräknad enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), som uppburits på grund av arbete som avses i 2 §. Skattskyldig är inkomsttagaren. Skatten uppbärs som en slutlig skatt så att arbetsgivaren drar av skatten från den lön som betalas.

12 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller har uppburits den 1 januari 1996 eller därefter på grund av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999, nämnda dagar medräknade. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 160/1997
StaUB 20/1997
RSv 145/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.