1020/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Förordning om ändring av 7 § förordningen om förundersökning och tvångsmedel

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/1988) 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 214/1994, som följer:

7 §
Meddelande till åklagaren

Förundersökningsmyndigheten skall förutom vad som bestäms i 15 § 1 mom. för- undersökningslagen (449/1987) underrätta åklagaren om sådana brottmål som denne särskilt bett att skall meddelas.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.