1018/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Förordning om ändring av 3 § förordningen om häradsämbete

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 30 september 1994 om häradsämbete (859/1994) 3 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder i förordning 1531/1995, som följer:

3 §
Häradsförvaltningens samarbetsgrupp

För ärenden som gäller koordinering av resultatstyrningen vid häradsämbetena och enheterna vid dessa och samarbetet vid häradsämbetena samt allmänt utvecklande av häradsämbetena arbetar i anslutning till in- rikesministeriet häradsförvaltningens samarbetsgrupp. Representerade i samarbetsgruppen är de ministerier inom vilkas förvaltningsområde uppgifter sköts vid häradsämbetena, samt riksåklagarämbetet och länsstyrelserna.



Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.