1017/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Förordning om ändring av förordningen om riksåklagarämbetet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 11 mars 1997 om riksåklagarämbetet (209/1997) 3―5 §,

ändras 2 § 1 mom., 7 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 11 § samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §
Riksåklagaren

Då en polisman misstänks för ett brott förordnar riksåklagaren de ledande åklagare som skall leda förundersökningen och verksamhetsområdena för dem. Riksåklagaren kan i enskilda fall förordna även någon annan åklagare att leda förundersökningen då en polisman misstänks för ett brott.


2 §
Riksåklagarämbetets organisation

Vid ämbetet skall finnas en förvaltningsenhet, en enhet för åtalsärenden och en utvecklingsenhet.


7 §
Tjänstemän

Vid ämbetet kan dessutom finnas annan personal i tjänsteförhållande samt sakkunniga som anlitats för ett särskilt uppdrag.

8 §
Behörighetsvillkor

För övriga tjänster krävs lämplig högskoleexamen eller annan utbildning som tjänsten förutsätter.

11 §
Arbetsordning

I ämbetets arbetsordning bestäms om styrningen av åklagarväsendet, uppgifterna för enheterna och tjänstemännen vid ämbetet, om vikarier samt om beredningen av ärenden och om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.