1012/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 3 december 1993 om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (1066/1993),

sådant det lyder i lag 1039/1996, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 1998.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 113/1997
KuUB 14/1997
RSv 120/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.