1011/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1992 om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet (1681/1992),

sådant det lyder i lag 1038/1996, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till den 31 december 1998.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 112/1997
KuUB 13/1997
RSv 119/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.