955/1997

Given i Helsingfors den 24 oktober 1997

Förordning om ändring av 12 § av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen av den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/1993) 12 § 1 mom. som följer:

Styrelsen
12 §

Trafikförsäkringscentralens styrelse består av minst fem och högst åtta medlemmar som valts för ett kalenderår i sänder. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och vice ordförande. Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997.

Helsingfors den 24 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.