936/1997

Utfärdat i Helsingfors den 16 oktober 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat bilaga 1 i sitt beslut av den 30 december 1996 om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor (1237/1996), sådan den lyder i beslut 762/1997, och

fogat ett nytt 3 mom. till 37 § som följer:

Gränsstationernas öppettider
37 §

Utan hinder av vad som bestäms ovan utförs dock inga veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor vid gränskontrollstationerna i Muonio och Ivalo på söndagar och under allmänna helger. Detsamma gäller på ovannämnda dagar följande vardgar mellan klockan 0.00—8.00.


Detta beslut träder i kraft den 24 oktober 1997.

Helsingfors den 16 oktober 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Hentriikka Kontio

Gränsövergångsställen och gränskontrollstationer, stationernas öppettider samt livsmedel och andra varor som kontrolleras vid stationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.