928/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om upphävande av beslut nr 5/IMPORT/1997 om importbegränsningar1) 17/IMPORT/1997 3.10.1997 15.10.1997
JSM VLAb om införsel av levande svin och galtsperma från Spanien2) 18/IMPORT/1997 3.10.1997 15.10.1997

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) Kommissionens beslut 97/398/EG, EGT nr L 165, 24.6.1997, s. 15
2) Kommissionens beslut 97/285/EG, EGT nr L 114, 1.5.1997, s. 47, kommissionens beslut 97/446/EG, EGT nr L 190, 19.7.1997, s. 48

Helsingfors den 13 oktober 1997

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regerinssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.