922/1997

Given i Helsingfors den 9 oktober 1997

Förordning om ändring av förordningen om accis på flytande bränslen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

fogas till förordningen den 31 december om accis på flytande bränslen (1547/1994) en ny 6 a § som följer:

6 a §

Skattefri tung och lätt brännolja kan med iakttagande av bestämmelserna om proviantering överlåtas från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager till följande med dieselmotorer utrustade fartyg och fartygstyper:

1) handelsfartyg, som har antecknats i fartygsregistret och vars längd är minst 15 meter,

2) fartyg, som ägs och används av sjöfartsverket, gränsbevakningsväsendet, tullverket, vägverket, försvarsmakten och polisväsendet,

3) fartyg, som ägs och används av Ålands landskapsstyrelse,

4) mudderverk och sandskutor,

5) fiskefartyg, som har antecknats i fiskefartygsregistret och vars längd är minst 15 meter, och trålare samt

6) fartyg, som ägs och används av Suomen Meripelastusseura — Finlands Sjöräddningssällskap ry, Pidä Saaristo Siistinä ry — Håll Skärgården Ren rf, Ålands Sjöräddningssällskap r.f. och Södra Savolax miljöcentral.

Brännolja får dock inte överlåtas skattefritt till fartyg som avses i 1 mom., om fartyget även används som privat nöjesfartyg enligt 2 § 1 mom. 12 punkten lagen om accis på flytande bränslen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997.

Helsingfors den 9 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.