908/1997

Given i Helsingfors den 30 september 1997

Förordning om ändring av 18 § förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen av den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/1993) 18 § 3 mom. som följer:

18 §

Om jäv för ordföranden och medlemmarna gäller vad som i rättegångsbalken (21/1868) bestäms om jäv för domare. Om nämnden inte är beslutför av att ordföranden eller en medlem är jävig att behandla ett ärende som är anhängigt i nämnden, skall vederbörande ministerium med iakttagande i tillämpliga delar av 17 a § 2 mom. trafikförsäkringslagen utse en ny ordförande eller medlem för behandlingen av ärendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997.

Helsingfors den 30 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.