906/1997

Given i Helsingfors den 30 september 1997

Förordning om ändring av 4 § förordningen om försvarsförvaltningens byggverk

På föredragning av försvarsministern

ändras 4 § förordningen den 18 mars 1994 om försvarsförvaltningens byggverk (216/1994) som följer:

4 §

Behörighetsvillkor för byggverkets direktör är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med byggverkets verksamhetsområde samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet.


Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 1997.

Helsingfors den 30 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.