878/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 september 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat trädet i kraft
JSMb om införsel av fiskprodukter från Malaysia1) 12/IMPORT/1997 11.9.1997 17.9.1997
JSMb om införsel av fiskprodukter från Bangladesh och Indien2) 13/IMPORT/1997 11.9.1997 17.9.1997
JSMb om införsel av animaliska produkter med undantag av fiskprodukter från Madagaskar3) 14/IMPORT/1997 11.9.1997 17.9.1997
JSMb om införsel av fiskprodukter från Madagaskar4) 15/IMPORT/1997 11.9.1997 17.9.1997

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) Kommissionens beslut 97/518/EG, EGT nr L 214, 6.8.1997, s 55,
2) Kommissionens beslut 97/513/EG, EGT nr L 214, 6.8.1997, s 46, kommissionens beslut 97/515/EG, EGT nr L 214, 6.8.1997, s. 52, kommissionens beslut 97/553/EG, EGT nr L 228, 19.8.1997, s. 31,
3) Kommissionens beslut 97/517/EG, EGT nr L 214, 6.8.1997, s. 54, kommissionens beslut 97/553/EG, EGT nr L 228, 19.8.1997, s. 31,
4) Kommissionens beslut 97/516/EG, EGT nr L 214, 6.8.1997, s. 53, kommissionens beslut 97/553/EG, EGT nr L 228, 19.8.1997, s. 31

Helsingfors den 12 september 1997

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Yngre regeringssekreterare
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.