850/1997

Given i Helsingfors den 5 september 1997

Förordning om ändring av 3 § förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/1989) 3 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 257/1997, som följer:

3 §
Sammansättning

Ordföranden och dennes suppleant skall företräda arbetsministeriet, två andra medlemmar social- och hälsovårdsministeriet, en medlem trafikministeriets förvaltningsområde samt tre arbetsgivar- och tre arbetstagarmedlemmar de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.Denna förordning träder i kraft den 10 september 1997.

Helsingfors den 5 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.