849/1997

Given i Helsingfors den 5 september 1997

Förordning om ändring av 16 § förordningen om transport av farliga ämnen på järnväg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 11 juli 1997 om transport av farliga ämnen på järnväg (674/1997) 16 § som följer:

16 §
Märkning av vagnar

En vagn som transporterar farliga ämnen skall förses med varningsetiketter enligt bestämmelserna eller med motsvarande varaktiga märkningar. En cisternvagn som fraktar farliga ämnen och en vagn som används för bulktransport av farliga ämnen skall dessutom förses med skyltar med identifieringsnummer enligt bestämmelserna. Etiketterna och skyltarna eller motsvarande varaktiga märkningar skall fästas på vagnarna så att de är fullt synliga.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1997.

Rådets direktiv 96/49/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 25. Kommissionens direktiv96/87/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 45.

Helsingfors den 5 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.