828/1997

Given i Helsingfors den 29 augusti 1997

Förordning om ändring av 2 och 6 § förordningen om försäkringsbolag

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1064/1979) 2 § och 6 § 1 mom., av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning 319/1989, som följer:

2 §

Handlingar som gäller fusion av försäkringsbolag, överlåtelse av försäkringsbestånd, delning av ett försäkringsaktiebolag, ombildning av ett försäkringsaktiebolag till ömsesidigt försäkringsbolag eller av ett ömsesidigt försäkringsbolag till försäkringsaktiebolag eller nedsättning av försäkringsbolagets aktie- eller garantikapital, reservfond eller överkursfond skall finnas till påseende hos social- och hälsovårdsministeriet till slutet av den utsatta tid som nämns i 16 kap. 13 § 2 mom., 16 a kap. 9 § 2 mom., 16 b kap. 4 § 2 mom. och 18 a kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

6 §

De sakkunnigas sammanträde är beslutfört då minst hälften av de sakkunniga eller deras personliga suppleanter är närvarande.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 29 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.