823/1997

Given i Helsingfors den 29 augusti 1997

Förordning om ändring av 34 § förordningen om statsbudgeten

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 34 § som följer:

34 §

Inflyter på statens checkkonto eller på statens allmänna postgiroinbetalningskonto mera medel än vad som behövs för skötseln av statens betalningsrörelse, beslutar finansministeriet om deponering eller annan placering av dem på ett räntebärande sätt. Finansministeriet beslutar även om placering av valutatillgångar som erhållits genom utländskt lån och likaså om placering av valutatillgångar som anskaffats med tanke på återbetalning av utländskt lån. Finansministeriet kan även på de villkor som det bestämmer ge statskontoret i uppdrag att helt eller delvis sköta den ovan nämnda placeringen av medel.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.