804/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av 9 § förordningen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 27 november 1992 om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1120/1992) 9 § som följer:

9 §

Av generaldirektören krävs för tjänsten högre högskoleexamen och god förtrogenhet med social- och hälsovård samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Av den överdirektör eller direktör som ansvarar för forskningsverksamhet krävs att han har godkänd doktorsavhandling samt vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med sitt verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga.

Av övriga överdirektörer och direktörer krävs för tjänsten högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.