780/1997

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

Förordning om ändring av 7 § förordningen om arbetarskyddsförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 12 februari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (176/1993) 7 § som följer:

7 §

Behörighetsvillkor för tjänsten som di-striktschef är högre högskoleexamen, god ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt god förtrogenhet med arbetarskyddsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.