772/1997

Given i Helsingfors den 15 augusti 1997

Förordning om ändring av 3 och 11 § förordningen om meteorologiska institutet

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 17 februari 1995 om meteorologiska institutet (212/1995) 3 och 11 § som följer:

3 §

Chef för meteorologiska institutet är en generaldirektör. Vid meteorologiska institutet finns dessutom direktörer och forskningsprofessorer samt annan personal.

11 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid meteorologiska institutet är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören doktorsexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med förvaltning och institutets verksamhetsområde som uppgifterna förutsätter,

2) av en direktör eller någon annan chef för ett resultatområde för forskning doktorsexamen, ledarförmåga, förmåga att utföra utvecklingsarbete och god förtrogenhet med uppgifterna inom sitt resultatområde

3) av en direktör eller någon annan chef för ett annat resultatområde än forskning högre högskoleexamen, ledarförmåga, förmåga att utföra utvecklingsarbete och god förtrogenhet med uppgifterna inom sitt resultatområde samt

4) av en forskningsprofessor doktorsexamen, ledarförmåga och förtjänstfull verksamhet inom forsknings- och utvecklingsuppgifter på området i fråga.

Generaldirektören, ett resultatområdes chef som har doktorsexamen och en forskningsprofessor har professors titel. Chefen för det administrativa resultatområdet har förvaltningsdirektörs titel.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 15 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.