766/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 augusti 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om införsel av fiskprodukter från Kenia, Uganda och Tanzania. 10/IMPORT/1997 6.8.1997 15.8.1997

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 97/272/EG, EGT nr L 108, 25.4.1997, s. 48, kommissionens beslut 97/273/EG, EGT nr L 108, 25.4.1997, s. 50, kommissionens beslut 97/274/EG, EGT nr L 108, 25.4.1997, s. 51, kommissionens beslut 97/458/EG, EGT nr L 196, 24.7.1997, s. 79, kommissionens beslut 97/459/EG, EGT nr L 196, 24.7.1997, s. 80, kommissionens beslut 97/460/EG, EGT nr L 196, 24.7.1997, s. 81

Helsingfors den 7 augusti 1997

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regerinssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.