760/1997

Utfärdat i Helsingfors den 31 juli 1997

Statsrådets beslut om distriktsindelningen för landsarkiven

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 5 § 2 mom. arkivlagen av den 23 september 1994 (831/1994) beslutat:

1 §

Landsarkivens arkivdistrikt är följande:

för Åbo landsarkiv Egentliga Finlands förbunds och Satakunta förbunds verksamhetsområden,

för Tavastehus landsarkiv Birkalands förbunds, Tavastlands förbunds, Päijät-Häme förbunds, Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds verksamhetsområden med undantag av Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda,

för St Michels landsarkiv Södra Savolax landskapskommuns, Sydkarelens förbunds och Kymmenedalens förbunds verksamhetsområden,

för Vasa landsarkiv Södra Österbottens förbunds, Österbottens förbund-Pohjanmaan liittos och Mellersta Österbottens förbunds verksamhetsområden,

för Jyväskylä landsarkiv Mellersta Finlands förbunds verksamhetsområde,

för Uleåborgs landsarkiv Norra Österbottens förbunds, Kainuu förbunds och Lapplands förbunds verksamhetsområden, samt

för Joensuu landsarkiv Savolax förbunds och Norra Karelens förbunds verksamhetsområden.

Åbo landsarkiv fullgör de uppgifter som ankommer på landsarkiven även i Ålands landskap, dock med beaktande av vad som bestäms i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

2 §

Riksarkivet sköter de uppgifter som ankommer på landsarkiven i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda så som föreskrivs i 2 § förordningen om arkivverket (832/1994).

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1997.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 27 april 1983 om distriktsindelningen för landsarkiven (392/1983).

Helsingfors den 31 juli 1997

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överinspektör
Heidi Kuusi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.