734/1997

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 1997

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kittilä och Sodankylä kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 § lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/1977), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/1992), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/1993), 5 § 9 punkten reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) och 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/1975), beslutat:

1 §

Från Sodankylä kommun överförs till Kittilä kommun följande delar av lägenheter och registerenheter:

1) Från Kuivasalmi by en del av skiftet Aitosuvanto av lägenheten Niemi 24:18 samt en del av Poka skifteslags samfällda vattenområde 876:8 i Kitinen. Den nya gränsen börjar vid den gamla kommungränsen från röset 43 och fortsätter till röset 44 på rån mellan lägenheten 24:18 och statens mark och därifrån till röset 45 vid stranden av Kitinen och fortsätter i samma riktning till mitten av Kitinen. Därifrån löper gränsen mot nordväst längs åns mittlinje och den gamla kommungränsen.

2) Från Kelontekemä by i sin helhet ängsskiftet Rajaniemi av lägenheten Mäkelä 2:15, den del av ängsskiftet Rajaniemi som hör till lägenheten Kenttärova 2:27, den del av skiftet Rajaniemi som hör till lägenheten Mäntysalo 2:19 samt Kelontekemä skifteslags vattenområde 876:1 i Jeesiöjoki vilket sträcker sig fram till det ovan nämnda markområdet.

Den nya gränsen löper från röset 96 på den gamla kommungränsen och rån mellan statens mark och lägenheten 2:19 till röset 179 mellan lägenheten 2:15 och statens mark och fortsätter till röset 92a mellan samma registerenheter vid stranden av Jeesiöjoki. Därifrån löper gränsen i samma riktning till gränsen för Jeesiö-Pumppanen benämnda skifteslags vattenområde i mitten av Jeesiöjoki. Därifrån fortsätter gränsen längs gränsen för det nämnda skifteslagets vattenområde fram till den punkt i mitten av Jeesiöjoki där gränsen skär den gamla kommungränsen.

2 §

Från Kittilä kommun överförs till Sodankylä kommun följande delar av lägenheter och registerenheter:

1) Från Kierinki by den del av skiftet Raivioniemi som hör till lägenheten Koivula 6:9, i sin helhet ängsskiftet Löysäkinranta av lägenheten Kerola 7:17, delvis ängsskiftet Sotkajoki av lägenheten Soasjärvi 11:7 samt delvis ängsskiftet Sotkajoensuu av lägenheten Karkkola 11:6.

2) Från Kelontekemä by den del av skiftet Purnulampi som hör till lägenheten Alasotkajoki 5:12 samt de delar av Purnulampi och Sotkajoki vattenområde som befinner sig inom ovan nämnda områden.

Den nya gränsen börjar vid röset 33 på den gamla kommungränsen och fortsätter till röset 132 på rån mellan lägenheten 164 i Alakylä by och lägenheten 11:7 i Kierinki by och fortsätter därifrån längs rån mellan lägenheterna 164 och 7:17 fram till röset 26. Därifrån löper den nya gränsen längs rån mellan lägenheten 7:17 och statens mark fram till röset 3 på den gamla kommungränsen.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 26 juni 1997

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.