726/1997

Utfärdat i Helsingfors den 24 juli 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 11 § i sitt beslut av den 12 mars 1997 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (219/1997) som följer:

11 §
Varaktig överföring med stöd av ett avtal

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 och 8 § har en producent som under en produktionsperiod säljer minst hälften av sin referenskvantitet till staten rätt att sälja den återstående referenskvantiteten till en annan producent under förutsättning att driftscentrumen för köparens och säljarens lägenheter är belägna inom samma region, som består av stödområden i enlighet med statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/1995) och statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997 (1030/1996) enligt följande regionindelning:

region 1: stödområdena A och B med undantag av kommunerna i landskapet Åland,

region 2: stödområdena C1 och C2,

region 3: stödområdena C3, C4 och C2 norr, samt

region 4: landskapet Åland.

Dessutom är en förutsättning för handeln att den för köparen varaktigt fastställda referenskvantiteten efter köpet av tilläggsreferenskvantiteten är minst så stor som anges nedan:

region 1: 78 000 liter,

region 2: 65 000 liter,

region 3: 55 000 liter, och

region 4: 78 000 liter.

Rätten enligt 1 mom. gäller dock inte en producent som har köpt referenskvantiteter i enlighet med 9 §.


Detta beslut träder i kraft den 31 juli 1997.

Helsingfors den 24 juli 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.