673/1997

Rättelser till förordningen.

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Förordning

om ändring av förordningen om registrering av fordon Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 4 § 1 mom. i-punkten och 36 § som följer:

4 §
Tekniska data

1. Åtminstone följande tekniska data om fordonet skall införas i registret:


i) vändskiva eller dragkoppling på lastbilar samt fordon av kategori N2 och N3 för dragning av släpvagnar av kategori O3 eller O4 eller släpvagnar vars totala massa överstiger 3,5 ton och dragkoppling på släpvagnar av kategori O3 och O4,


36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar, mopeder och fordon av kategori L5 samt släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen, och

e) registreringsskyltar för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan ge ett visst registreringstecken (specialtecken) för ett fordon. Fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning lämnar ut skyltar med specialtecken.

3. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör.

4. En tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

5. En provnummerskylt upptar ordet KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

6. En förflyttningsskylt som har getts av fordonsförvaltningscentralen, tullverket eller av den som utför besiktning upptar en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit reflekterande botten.

7. Siffror och bokstäver i registreringsskyltar avskiljs från varandra med ett streck.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997. Ändringen av förordningens 36 § gäller dock förflyttningsskyltar som ges den 1 septemberg 1997 eller senare.

2. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.