668/1997

Utfärdat i Helsingfors den 24 juni 1997

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Multia kommun och Keuruu stad

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 § lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/1977), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/1992), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/1993), 5 § 9 punkten reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) och 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/1975), beslutat:

1 §

Från Multia kommun överförs till Keuruu stad fristående områden, som omfattar

1) lägenheterna Harjuntaus II 1:26 och Syrjäharju II 1:27 i sin helhet samt skiftet Ylösenniitty av lägenheten Piilokorpi 1:35 i Isojärvi by.

2) lägenheterna Kunnas 7:67 och Alaranta 7:71 i sin helhet samt en del av landsväg 495:895:0:622 mellan Keuruu och Väätäiskylä.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 24 juni 1997

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.