656/1997

Utfärdat i Helsingfors den 24 juni 1997

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sumiainens kommun och Äänekoski stad samt Uurainens kommun och Äänekoski stad

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 § lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/1977), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/1992), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/1993), 5 § 9 punkten reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) och 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/1975), beslutat:

1 §

Från Sumiainens kommun överförs till Äänekoski stad ett fristående område, till vilket i sin helhet hör lägenheterna Eteläranta 9:44, Rinteelä 9:45, Kalliorinne 9:46, Kesäranta 9:47, Mustikka 9:48 och Pyydyssaari 9:49 i Raikkous by, samt det Pyydyssari benämnda skifte som vid skiftesförrättningen gällande vattenområdena tillföll lägenheten Ukko 9:2, likaså i Raikkous by.

2 §

Från Uurainens kommun överförs till Äänekoski stad ett fristående område, som omfattar lägenheterna Niemeke 1:96, Havulinna 1:120 och Tallijoki 2:16 i Kangashäkki by.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 24 juni 1997

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.