655/1997

Utfärdat i Helsingfors den 24 juni 1997

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Suolahti stad och Sumiainens kommun samt Äänekoski stad och Sumiainens kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 § lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/1977), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/1992), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/1993), 5 § 9 punkten reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) och 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/1975), beslutat:

1 §

Från Suolahti stad överförs till Sumiainens kommun ett fristående område, som omfattar skiftet Kiukaissuo av lägenheten Ahoniemensalo 18:33 i Paadentaipale by.

2 §

Från Äänekoski stad överförs till Sumiainens kommun fristående områden, till vilka i sin helhet hör lägenheterna Taka-Autio 10:24, Tuliniemi 10:25, Päivinranta 10:44 och Rypylä 10:48 i Paadentaipale by.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 24 juni 1997

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.