644/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Förordning om ikraftträdande av tilläggsavtalet om ändring av avtalet med Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsavtalet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Bryssel den 13 mars 1991 ingångna tilläggsavtalet om ändring av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Belgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (FördrS 66/1978), i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 21 november 1991 (643/1997) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president godkänt likaså den 21 november 1991, är i kraft från den 13 juli 1997 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 21 november 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsavtalet om ändring av avtalet med Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (643/1997) och denna förordning träder i kraft den 4 juli 1997.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 54/1997)

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.