601/1997

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1997

Försvarsministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Försvarsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Försvarsministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik FSM:s föreskiftssamling nr utfärdat träder i kraft upphäver
Verkställighet av förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer 79 18.6.1997 1.7.1997 FSM:s föreskiftssamling, nr 8

Beslutet har publicerats i försvarsministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från försvarsministeriets registratorskontor, besöksadress Fabiansgatan 2, postadress PB 31, 00131 Helsingfors, tfn (09) 1601.

Helsingfors den 23 juni 1997

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Pekka Pitkänen

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.