591/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Förordning om ändring av 1 § förordningen om anmälningar som skall göras i konkursärenden

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen av den 4 november 1994 om anmälningar som skall göras i konkursärenden (959/1994) 1 § 2 mom. samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 5 a-punkt som följer:

1 §

Boförvaltaren skall utan dröjsmål anmäla att en konkurs har inletts


5 a) till den clearingorganisation som clearar gäldenärens handel med värdepapper, derivatinstrument eller valuta,


Boförvaltaren skall utan dröjsmål under rätta i 1 mom. avsedda myndigheter, registerförare eller clearingorganisationer också i det fall att konkursen förfaller eller behandlingen av konkursärendet av någon annan anledning upphör på något annat sätt än genom dom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.