549/1997

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslutet:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av beslut om ersättning för exportkontroller samt för inspektioner och åtgärder i samband med program för hälsokontroll av djur 17/VLA/1997 6.6.1997 16.6.1997
JSMb om ändring av beslut om kötthygien för frilevande vilt1) 20/VLA/1997 5.6.1997 1.8.1997

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSM VLAb om hälsokontrollprogram för hjorthägn2) 16/VLA/1997 9.6.1997 16.6.1997

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) rådets direktiv 92/45/EEG, EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35
2) rådets direktiv 91/495/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, rådets direktiv 92/65/EEG, EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54

Helsingfors den 11 juni 1997

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.