545/1997

Given i Helsingfors den 6 juni 1997

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) en ny 18 a § som följer:

18 a §

Vid prövning av om en tjänsteman skall förordnas att företräda staten i frågor som anknyter till utövande av dess ägarmakt eller till annan styrning eller övervakning, skall beaktas att denna uppgift inte får medföra annat än sporadiskt eller tillfälligt jäv för tjänstemannen i dennes viktigaste tjänsteåligganden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 26/1997
FvUB 5/1997
RSv 46/1997

Helsingfors den 6 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.