524/1997

Utfärdat i Helsingfors den 2 juni 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax med fartyg under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har

fogat en ny 1 a § till jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 16 april 1997 om avbrytande av fiske efter lax med fartyg under finsk flagg (320/1997), som följer:

1 a §

Vad i 1 § har bestämts gäller inte

1) laxfiske inom landskapet Åland,

2) av åländska fiskare bedrivet laxfiske inom annat än i 1 punkten avsett område från och med den 15.6.1997; samt inte

3) laxfiske inom områden som avses i 2 § 3 mom. förordningen om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon inom egentliga Östersjön och i Bottniska viken samt i Simojoki (258/1996).


Detta beslut träder i kraft den 5 juni 1997 och tillämpas fram till den 20 juni 1997.

Rådets förordning (EEG) nr 3760/92; EGOJ nr L 389, 31.12.1992, s. 1

Helsingfors den 2 juni 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriråd
Pekka Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.