513/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av 24 § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § 3 mom. lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91), som följer:

24 §

I fråga om tjänsterna vid en kommunal läroanstalt samt tjänsteinnehavarna, dem som sköter en tjänst interimistiskt och timlärarna iakttas vad som stadgas i kommunallagen och i lagen om kommunala tjänsteinm nehavares anställningstrygghet (484/96) samt bestäms med stöd av kommunallagen, om inte något annat stadgas i denna lag eller i förordning som givits med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 10 juni 1997.

RP 128/1996
KuUB 6/1997
RSv 48/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.