480/1997

Utfärdat i Helsingfors den 21 maj 1997

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har beslutat med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992)

upphäva 5 § moment 1 punkt 10 i beslutet den 18 december 1997 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1252/1996) och

ändra bilagan till 4 § som följer:

AVGIFTSTABELL
1. BESLUT
Beslut om kölkortstillstånd
temporärt körkort 90 mk
temporärt körkort som motsvarar utländsk körkort 110 mk
internationellt körkort 70 mk
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass 80 mk
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och ett permanent körkort som följer på detta och hör till samma klass som detta) 300 mk
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort har beviljats år 1994) 380 mk
beviljande av körkortstillstånd i andra fall 230 mk
det tillstånd som avses i 11 a § körkortsförordningen 230 mk
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd 150 mk
Skjutvapen
tillstånd för tillfällig tillverkning 160 mk
beslut om köptillstånd 80 mk
beslut om licens för innehav av vapen 80 mk
duplettexemplar 80 mk
tillstånd för modifiering av vapen 160 mk
Skjutfömödenheter
tillståndsbeslut 80 mk
Lotterier
tillståndsbeslut 240 mk
Bingo
tillståndsbeslut 200 mk
Näringar
tillstånd för bolag eller enskild att idka auktionsverksamhet 100 mk
godkännande av temporär ansvarig föreståndare för affär för begagnade varor när affärsidkaren har avlidit 100 mk
Specialtransporttillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Övningsbeslut
tillståndsbeslut 140 mk
Yrkeskortillstånd för personbil
tillståndsbeslut 140 mk
duplettexemplar av yrkeskortillstånd för personbil 80 mk
prov för yrkeskortillstånd för personbil 350 mk
Identitetskort
temporärt 150 mk
permanent 130 mk
Nojestillställning
tillståndsbeslut med stöd av lagen om offentliga nöjestillstänningar 140 mk
Ordnande av nöjen
beslut om tillstånd av ordna nöjen vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 100 mk
Ordningsmannaprov 150 mk
Ordningsmannakort
beviljande 90 mk
Tillstånd med stöd av kommunal ordningsstadga
tillståndsbeslut 80 mk
Trafiklärärtillstånd
tillståndsbeslut 120 mk
duplettexemplar 120 mk
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
tillståndsbeslut 80 mk
Främlingspass
förlängning av giltighetstiden 80 mk
Uppehållstillstånd
tillståndsbeslut som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 130 mk
tillståndsbeslut gällande finsk medborgares make och ogifta barn under 18 år 130 mk
tillståndsbeslut gällande studerande, jämte make och ogift barn under 18 år 130 mk
tillståndsbeslut (andra än ovan nämnda) 500 mk
beslut om överföring av uppehållstillstånd 80 mk
Undervisningstillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Resedokument för flykting
förlängning av giltighetstiden 80 mk
Pass
pass för högst ett år 220 mk
giltighetstid längre än ett år 200 mk
sjömanspass 200 mk
sällskapspass 260 mk
avslagsbeslut 130 mk
Hållande av spelautomat eller spelanordning
beslut om tillstånd att hålla spelautomat eller spelanordning vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 140 mk
Penninginsamling
tillståndsbeslut 140 mk
Kontrollpass
beviljande 100 mk
Arbetstillstånd
tillståndsbeslut 200 mk
Parkeringstillstånd för handikappade
tillståndsbeslut 90 mk
Väktarkort
beviljande 90 mk
Visum
engångsvisum 180 mk
genomresevisum 140 mk
återkomstvisum 140 mk
visumförlängning 140 mk
Godkännande av privatdetektiv 100 mk
Privatdetektivintyg 50 mk
Andra beslut som ges på ansökan 80 mk
2. INTYG
Utfärdande av intyg enligt 4 § 4 mom. kioskförordningen 50 mk
Intyg som utfärdas på begäran 50 mk
3. ANMÄLNINGAR
Behandling av utredning enligt 3 § förordningen om inkvarterings- och förplagnadsrörelser 100 mk
Behandling av en anmälan enligt 5 a § förordningen om inkvarterings- och förplagnadsrörelser 140 mk
Behandling av en anmälan som avses i 59 § alkohollagen 50 mk
Behandling av anmälan om spelordning 50 mk
4. UTTNYTTJANDE AV RÄTT TILL INSYN ENLIGT 11 § PERSONREGISTERLAGEN 80 mk
5. INSPEKTION AV SPELKASINO 1 000 mk

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1997

Helsingfors den 21 maj 1997

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Janne Kerkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.