466/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Förordning om ändring av 146 c § byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/1959) 146 c §, sådan den lyder i förordning 92/1982, som följer:

146 c §

När en sådan ansökan görs och behandlas som rör grävning eller sprängning och avser täktverksamhet samt vid denna verksamhet skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 2-8, 10 och 10 a § marktäktsförordningen (91/1982). Inom områden med fastställd generalplan samt inom stads-, byggnads- och strandplaneområden skall de utlåtanden som avses i 7 § 2 mom. marktäktslagen (555/1981) samt i 4 och 5 § marktäktsförordningen likväl inhämtas endast vid behov.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.