451/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Förordning om ändring av elmarknadsförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i elmarknadsförordningen av den 7 april 1995 (518/1995) 5 kap.,

ändras 2 § 3 punkten, samt

fogas till förordningen i stället för det 5 kap. som upphävs ett nytt 5 kap. som följer:

2 §

Den som ansöker om elnätstillstånd skall fylla följande tekniska, ekonomiska och organisatoriska krav:


3) sökanden skall i sin tjänst ha en driftsledare som fyller behörighetskraven samt, när sökanden utför elarbeten, en elarbetsledare som fyller behörighetskraven,


5 kap.

Försvarsförvaltningens elnät och kraftverk

9 §

Bestämmelserna i 2 och 3 kap. samt 35 och 36 § elmarknadslagen (386/1995) tillämpas inte på försvarförvaltningens elnät och kraftverk. Den information som avses i lagens 42 § skall försvarsförvaltningen på begäran ge endast till handels- och industrinisteriet och elmarknadsmyndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.