450/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

fogas till 5 kap. förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) en ny 35 a §, till 6 kap. en ny 104 a § och till 7 kap. en ny 133 b § som följer:

35 a §
Överensstämmelse i fråga om fordon som motsvarar Förenta Staternas standarder

Ett fordon som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG-direktiven som anges i 5 kap., om det uppfyller kraven i alla FMVSS-standarder gällande fordonets modellår och kraven i Förenta Staternas bestämmelser om avgasutsläpp.

104 a §
Överensstämmelse i fråga om bilar som motsvarar Förenta Staternas standarder

1. Ett fordon i kategori M1 som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG- och E-godkännande som anges i 6 kap., om det uppfyller kraven i alla FMVSS-standarder gällande bilens modellår och kraven i Förenta Staternas bestämmelser om avgasutsläpp.

2. När- och fjärrljus på en bil som avses i denna paragraf skall dock överensstämma med kraven i 72 § eller vara försedda med hel- och halvljusstrålkastare med märkningen DOT samt glödlampor som har identifieringsnummer 9004 och är av typ HB1, har identifieringsnummer 9005 och är av typ HB3, har identifieringsnummer 9006 och är av typ HB4 eller har identifieringsnummer 9007 och är av typ HB5. Dessutom skall bilens främre positionslyktor till färgen samt körriktningsvisarna beträffande färg och synbarhet överensstämma med kraven i 73 §.

133 b §
Överensstämmelse i fråga om motorcyklar som motsvarar Förenta Staternas standarder

1. En motorcykel som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG- och E-godkännande som anges i 7 kap., om den uppfyller kraven i alla FMVSS-standarder gällande motorcykelns modellår och kraven i Förenta Staternas bestämmelser om avgasutsläpp.

2. Motorcyklar som avses i denna paragraf skall då det gäller antalet strålkastare och lyktor uppfylla kraven i 116 § 3 mom. Därutöver skall den främre positionslyktan till färgen motsvara kravet i 116 § 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 28 maj 1997.

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.