432/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Förordning om ändring av 12 § förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 12 § förordningen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1121/1992) som följer:

12 §

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden behandlar och avgör ärenden som gäller åtalades sinnestillstånd, förordrande av personer som åtalats eller som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff, till psykiatrisk sjukhusvård och intagning på specialomsorgsanstalter samt avslutande av sådan vård.

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden har en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt tre övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda juridisk och två psykiatrisk sakkunskap och av dessa skall den ena samtidigt företräda den kommunala hälsovården. Dessutom skall en medlem som företräder sakkunskapen inom vården av utvecklingsstörda delta i behandlingen av ärenden som gäller intagning på en specialomsorgsanstalt.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.