428/1997

Utfärdat i Helsingfors den 6 maj 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande föreskrifter:

Föreskriftens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
Föreskrifter som med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk meddelas om arbeten som skall utföras för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 66/97 6.5.1997 15.5.1997
Planering med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 67/97 6.5.1997 15.5.1997
Finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 68/97 6.5.1997 15.5.1997

Ovan nämnda föreskrifter har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Föreskrifter kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elmlabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134211.

Helsingfors den 6 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.