410/1997

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1997

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Janakkala och Loppi kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 § lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/1977), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/1992), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/1993), 5 § 9 punkten reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) och 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/1975), beslutat:

1 §

Från Janakkala kommun överförs till Loppi kommun:

1) från Tervakoski by i sin helhet lägenheterna Hietalahti 1:67, Ihantola 1:358, Pnhukko 1:969, Suviniemenlisä 1:970 och Lanhonranta 1:971 samt hemskiftet tillhörande lägenheten Välimaa 1:359 och ett skifte vid Kesijärvi strand tillhörande lägenheten Tenhakoski 1:1474;

2) från Sauvala by i sin helhet lägenheterna Männistö 2:57, Vilpo 2:68, Metsäniemi 2:69, Suvi 2:74, Yrjölä 2:88, Suvimäki 2:92, Ellilä 2:93, Pesäpuu 2:124, Tervahauta 2:271, Pekkala 2:272, Pesäpuu II 2:273, Srniniemi 2:274, Alpola 2:287, Suviranta 2:288, Yläpoukama 2:373 och Alapoukama 2:374.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 25 april 1997

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.