379/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

fogas till utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 (37/1896) en ny 31 § i stället för den 31 § som upphävts genom förordning 950/86 som följer:

31 §

Enligt 4 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten utsökningslagen skall från utmätning undantas ett föremål som kan jämföras med arbetsredskap, ifall dess värde sannolikt inte är större än 15 000 mark. Av särskilda skäl får från utmätning även undantas ett värdefullare föremål som kan jämföras med arbetsredskap, om värdet sannolikt inte är större än 25 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997.

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.